Standardbestemmelser vedrørende salgskontrakt

Kontrakten mellem kunden (som køber udstyr) og Nordic Computer A/S (forkortet til NC i dette dokument) er baseret på disse handelsbetingelser. Kunden er en juridisk enhed, der agerer i en professionel egenskab og indgår en aftale med NC.

Udstyr defineres som ethvert produkt eller service, der leveres af NC.

Disse handelsbetingelser gælder samtlige aftaler og kontrakter mellem kunden og NC, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ordrer

Alle ordrer er afhængige af tilgængelighed samt skriftlig accept fra NC. En aftale indgås i det øjeblik, hvor en skriftlig ordrebekræftelse er blevet sendt fra NC til kunden eller når kunden på anden vis, modtager skriftlig godkendelse på levering fra NC. Kunden accepterer, at elektronisk kommunikation kan føre til en gældende aftale. Enhver ændring i aftalen vil kun være gældende, hvis dette er blevet noteret skriftligt af NC og vil kun gælde den pågældende aftale.

Levering

Datoer og tidspunkter, som anføres på leveringer fra NC, baseres på det tidspunkt, hvor kunden skriftligt har afgivet en ordre. Leveringstidspunkter er kun vejledende og skal på ingen måde anses som værende deadlines.

Yderligere informationer givet vedrørende leveringstider er ligeledes kun vejledende.

Priser er ikke inklusive fragtomkostninger, med mindre dette er specifikt aftalt. Alle fragtomkostninger båret af NC, vil blive pålagt kunden. Toldafgifter og skatter tilknyttet en aftale er ikke inkluderede, med mindre der er indgået skriftlig aftale herom.

Dellevering af udstyr kan finde sted efter skriftlig aftale herom.

Med mindre der er indgået skriftlig aftale herom, er INCO terms EXW = Ex works NC's lager beliggende på Strømmen 2, 9400 Nørresundby.

Kunden skal sikre, at udstyret tilladt til import og brug i det land eller den region, der importeres til samt at den relevante dokumentation overholder alle nødvendige statslige eller andre officielle bestemmelser, sikkerhedskrav, beskrivelser eller krav af enhver art, sammen med oprindelsescertifikater.

Leveringstidspunktet er baseret på NC's erfaring og forholdene på ordretidspunktet. NC kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og sådanne forsinkelser giver ikke kunden ret til nogen form for kompensation

I tilfælde af fejllevering af udstyr eller manglende, ikke-leverede varer, skal kunden informere NC senest 24 timer efter modtagelse. Efter 24 timer hæfter NC ikke for nogen form for krav fra kunden i forhold til fejlagtig levering eller manglende udstyr.

Betaling

Med mindre der er indgået skriftlig aftale herom, skal den fulde betaling for udstyret være foretaget, før udstyret sendes fra NC's lager. NC har ret til at tilbageholde udstyret, indtil betalingen er modtaget. Ejendomsret over udstyret vil først overgå til kunden, når den fulde betaling er foretaget til NC. NC bibeholder ejerskabsrettigheder over udstyret indtil, den fulde betaling er modtaget.

Erklæres en kunde for insolvent eller på anden vis får foretaget udlæg i forhold til deres aktiver, har NC ret til at ophæve leveringer indtil den fulde betaling er modtaget.

NC er berettiget til at annullere en ordre, skulle kunden undlade at betale i henhold til de aftalte betingelser.

Fuldt ansvar for udstyret vil overgå til kunden på leveringstidspunktet. Alle priser er eksklusive moms.

Køb foretaget med kreditkort skal foregå via E-pay. For at se en liste over godkendte kreditkort, se venligst E-pay's hjemmeside.  I forhold til køb foretaget online vil alle betalinger blive indløst af NC før afsendelse af udstyr. Online køb kan også foregå ved brug af PayPay. Ethvert gebyr tilknyttet køb via kreditkort eller PayPay vil blive pålagt kunden.

Returnerede varer og afbestillinger

Afsendte ordrer kan ikke afbestilles. Ordrer der indeholder udstyr, som ikke var på lager, på det tidspunkt kunden afgav ordren, kan ikke afbestilles. Ordrer vedrørende udstyr, som ikke var på lager hos NC før tidspunktet for kundens bestilling, og som endnu ikke er afsendt, kan afbestilles mod et gebyr på 25% af prisen på det afbestilte udstyr.

Udstyr anses for værende godkendt, med mindre det afvises inden for 24 timer efter leveringen. Et skriftligt afslag på modtagelse skal sendes til NC via RMA skemaet på NC's hjemmeside.

Hvis kunden er berettiget til at returnere udstyret, skal han informere NC, enten via brev eller e-mail og redegøre for årsagen til returnering af udstyr.

Et RMA skema skal medfølge alt returneret udstyr. RMA skemaer kan udfyldes online på vores hjemmeside www.nordiccomputer.dk.  Udstyr vil ikke blive accepteret uden godkendelse fra NC eller uden et RMA skema.

NC accepterer kun returneret udstyr i original emballage, såfremt udstyret blev leveret heri.

Erstatningskrav og juridisk ansvar

Ethvert erstatningskrav fra kunder kan ikke overskride udstyrets indkøbspris. NC er ikke ansvarlig for nogen form for fortjeneste, løntab eller andre tab. Hvis det med sikkerhed kan fastslås, at udstyret er skyld i skader på grund af grov uagtsomhed fra NC, da påtager NC sig ansvaret for skaderne.

Force Majeure

NC er ikke ansvarlig for nogen form for tab, som kunden pådrager sig i tilfælde af force majeure hændelser så som, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, naturbegivenheder, terrorangreb, etc.

Forlig af tvister

I tilfælde af salg til kunder i Danmark skal enhver tvist mellem partnerne afgøres af Retten i Aalborg, uanset om sagen, på grund af sin natur, skal bringes for den danske Højesteret.

I tilfælde af salg til udenlandske kunder skal enhver tvist afgøres i henhold til dansk lovgivning af Sø- og Handelsretten i København.