Elfac

Pri údržbe a servise vášho hardvérového zariadenia ušetríte až 40% v porovnaní s novými investíciami

O spoločnosti Elfac

Elfac sa špecializuje na výrobu káblov šitých na mieru. Ich oblasť podnikania zahrňuje celú radu produktov a služieb, od Plug and Play systémy až po poradenstvo. Spoločnosť má viac než sto zamestnancov. Od roku 1987 sa ich biznis zameriava hlavne na vysoko komplexnú výrobu káblov.

Henrik Lynnerup je vedúci IT oddelenia a je zodpovedný za prevádzku, kúpu, ako aj údržbu zariadení dátového centra spoločnosti Elfac. Preto je jeho zodpovednosťou správne a bezpečné riadenie a zaobchádzanie s veľkým množstvom dát.

Výzva: Uplynutie platnosti súčasnej zmluvy o poskytovaní hardvérových služieb

Elfac disponoval viacerými servermi, ktorých záruka a podpora bola toho času poskytovaná výrobcami tohto zariadenia. Avšak Henrik Lynnerup bol informovaný, že predĺženie servisnej zmluvy u týchto produktov by stálo nemalé peniaze. Najprv spoločnosť Elfac uvažovala o zverení väčšiny hardvérového zariadenia externým prevádzkovateľom, avšak kvôli ich komplexnej výrobe bolo potrebné zanechať určitý hardvér na mieste.

„Kvôli našej komplexnej výrobe a organizácii je nevyhnutné mať istý hardvér na mieste výroby. Vďaka Nordic Computer a ich hardvérovému servisu sme si mohli predĺžiť životnosť nášho súčasného hardvéru naozaj rýchlo a jednoducho,“ povedal vedúci IT oddelenia v spoločnosti Elfac, Henrik Lynnerup.

Henrik a Nordic Computer začali s vybavovaním všetkých formalít, pričom Nordic Computer pripravil pre Elfac riešenie šité na mieru pre všetky ich zariadenia, ktorým uplynula záruka.

„Musím uznať, že som bol najprv trošku skeptický, avšak po finančnej stránke vyzerala ponuka veľmi zaujímavo a primerane. Čo sa týka finálnej ponuky, dohoda s Nordic Computer o ich hardvérovom servise pokrýva všetok náš hardvér v rámci dátového centra nezáležiac od výrobcu, pričom nás to stálo rovnako čo sme zvykli platiť za servis iba jednému výrobcovi. To znamená, že sme ušetrili okolo 40%, a to som si fakt nemyslel, že by niečo také bolo možné,“ dodal Henrik Lynnerup.

Riešenie: Výrazné ušetrenie peňazí a len jediná kontaktná osoba

Henrik si váži, že počas vybavovania všetkých formalít mu Nordic Computer poskytol len jednu kontaktnú osobu, a to sa týka všetkého hardvérového zariadenia v ich serverovni. Technik, s ktorým rozpráva cez telefón, je rovnaký technik, ktorý príde vyriešiť problém, ak je to potrebné. Henrik má zároveň k dispozícii isté disky, takže ak sa stane, že nefunkčný disk treba vymeniť, môže tak urobiť bez akejkoľvek pomoci od Nordic Computer.

„Mojou najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť, aby sme nezastavovali prevádzku kvôli nefunkčnosti nejakého zariadenia. Vďaka tejto novej dohode s Nordic Computer, sme schopní to naplniť,“ dodal na záver Henrik.

Výhody

Ušetrenie peňazí až do 40% v porovnaní so servisom od pôvodných výrobcov
Zásoby na mieste, a to so všetkými dôležitými náhradnými dielmi
Iba jediná kontaktná osoba
Predĺženie životnosti zariadenia namiesto nových investícií

Henrik Lynnerup, vedúci IT oddelenia

„Musím uznať, že som bol najprv trošku skeptický, avšak po finančnej stránke vyzerala ponuka veľmi zaujímavo a primerane. To znamená, že sme ušetrili okolo 40%, a to som si fakt nemyslel, že by niečo také bolo možné.“

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať svojho lokálneho zástupcu

 

 

Natália Konopásková

Business Development Manager

E-mail: nak@nordiccomputer.dk  
LinkedIn