Sol og Strand

Sol og Strand blev grundlagt i 1975 som en mindre udlejningsvirksomhed. Udlejningen foregår blandt 5.000 forskellige privatejede sommerhuse, beliggende i Danmark. Sol og Strand ønsker at være Danmarks bedste formidler af, ikke blot sommerhuse, men ferieoplevelser. Virksomheden har i de seneste år oplevet stor vækst, men trods denne fremgang stod man stadigvæk overfor en udfordring.

Der manglede et værktøj til at informere kunderne omkring feriemuligheder, og Samtidig savnede man struktur over en stor mængde data. Adskillige regneark blev brugt til at håndtere flere tusinde kontaktpersoner. Derudover havde Sol og Strand problemer med at føre målrettede kampagner. Her havde man brug for at kunne føre kampagner henvendt mod netop deres målgruppe.


Endelig manglede man et værktøj, der kunne effektivisere og optimere salgsafdelingens arbejdsprocesser.

Henrik_Sol_og_Strand.png Henrik D. Jensen, Marketingchef

“Med marketinglisterne i Microsoft Dynamics CRM har vi fået bedre kendskab til vores typer af kunder. Vi er nu i stand til at segmentere meget bedre end før, så vi rammer vores rigtige målgruppe.

Vi valgte Nordic Computer til at løfte opgaven, da de havde sat sig grundigt ind i vores forretning og kom med den helt rigtige løsning til os.”

Man besluttede at implementere CRM, og valget faldt på Microsoft Dynamics CRM, leveret af Nordic Computer. Med indførelsen af CRM er det nu muligt for Sol og Strand at besidde overblik og struktur med hensyn til deres kundedata. Nu skal man ikke forsøge at holde styr på alle forskellige regneark, da alle data nu er samlet i ét samlet system. Pådenne måde foregår der en standardiseret måde, hvorpå kundedata håndteres.


Ved hjælp af marketinglister i CRM systemet, er det nu muligt at segmentere deres målgruppe. Herved kan de altså målrette deres kampagner, så det er muligt at ramme de rigtige personer, mere præcist. Dette er værdifuldt, da de har mulighed for både at fastholde og finde nye kunder. De mange sælgere har nu reduceret deres administrative opgaver, hvilket også har resulteret i mere tid til at sælge.