IT VEJER FOR MEGET I DIT CO2-REGNSKAB

Lars Olesen er forsker og har valgt at bruge sit arbejdsliv på projekter, der gør en forskel for klimaet

Lars Olesen har en Ph.d. i fysik fra Aarhus Universitet, og har gennem sin karriere beskæftiget sig indgående med vedvarende energi og cirkulær økonomi, blandt andet i sin egen virksomhed Circ.eco.  

Sammen med Nordic Computer har Lars Olesen udviklet en algoritme, der kan foretage en overslagsberegning af den CO2-belastning, der er ved at købe fabriksnyt IT-udstyr i stedet for at lade eksisterende udstyr leve længere. 

- Udfordringen er, at man ikke blot kan regne på en enkelt enhed. Nordic Computer havde behov for en algoritme, som kunne levere resultater for alt det IT-udstyr, der potentielt kan være i et datacenter. Så det var bare at gå i gang med arbejdet, siger Lars Olesen. 

Udgangspunktet for arbejdet var en formodning om, at vægten på IT-udstyret og CO2-belastningen i vidt omfang hænger sammen.  

- Overordnet er der en klar sammenhæng mellem IT-udstyrs vægt og CO2-belastningen ved at producere, transportere og bortskaffe udstyret, når det er udtjent. Helt banalt kan man sige, at jo tungere udstyret er, jo mere belaster det klimaet, siger Lars Olesen. 

Men helt så enkelt er det alligevel ikke, når man dykker ned i detaljerne. Der er stor forskel på CO2-belastningen fra kabinettet, ventilatorer, selve det elektroniske print og alle de andre dele af f. eks. en server. 

Derfor blev det nødvendigt at beregne CO2-belastningen fra en lang række forskellige typer af komponenter for at få et mere præcist tal for den samlede CO2-belastning.

CO2 REDUCE VAR FØDT

Lars Olesen har brugt adskillige hundrede timer på at udvikle algoritmen, som vi har valgt at kalde CO2 REDUCE.

Arbejdet mundede ud i en rapport på 35 sider. Rapporten består blandt andet af en række formler, der for de fleste mennesker tangerer det uforståelige.

Men der er et men.

- Algoritmen bygger på data fra offentligt tilgængelige livscyklusvurderinger. Og eftersom alle livscyklusvurderinger bygger på et antal antagelser, kan resultaterne afvige en del fra hinanden alt afhængigt af, hvem der laver dem - også selv om de berører det samme produkt. Derfor vi gjort en dyd ud af at gøre beregningerne konservative, så vi ikke overestimerer klimabelastningen. Man kan altså betragte algoritmens resultater som undertal - den reelle klimabelastning er sandsynligvis større, siger Lars Olesen.

Han glæder sig både professionelt og personligt over arbejdet med CO2 REDUCE, der nu er i brug til glæde for Nordic Computers kunder. 

- Det, Nordic Computer gør, er ekstremt vigtigt for klimaet. Nordic Computers forretningsmodel betyder, at der faktisk bliver produceret mindre IT-udstyr i verden, og det giver en reel CO2-besparelse, der hjælper klimaet. Det er den rigtige vej at gå, siger Lars Olesen.

RING TIL NORDIC COMPUTER PÅ 21 28 00 46 ELLER UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR OG LAD OS HJÆLPE DIG MED AT SPARE CO2 OG PENGE I DIN VIRKSOMHED.

LÆS MERE OM DETALJERNE I CO2 REDUCE HER

Vil du spare CO2 og penge?

- Så udfyld formularen, og vi kontakter dig